Can Valls
Els Hostalets de Pierola

  Anoia
  Passatge Verdaguer, 71
  Emplaçament
  Al nucli urbà dels Hostalets de Pierola.
  357 m

  Coordenades:

  41.53636
  1.77105
  397485
  4599030
  Número de fitxa
  08162 - 47
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Modernisme
  Popular
  Segle
  XIV-XX
  Any
  1432
  Desconegut
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA, 5510
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7693701CF9979S
  Autoria de la fitxa
  Natàlia Salazar Ortiz/Jordina Sales Carbonell

  Es tracta d'una masia que ha quedat incorporada al casc urbà i que encara manté un pati davanter amb una tanca de maó i un gran portal d'entrada decorat amb teules vidrades. És una de les tres masies propietàries de les terres on es formà el nucli. L'edifici principal, de coberta a doble vessant, planta baixa, pis i golfes respon a l'estructura típica de masia amb una important transformació que hi incorpora elements de caire modernistes (guardapols sobre les finestres, elements de ceràmica vidrada, ràfec de maó molt treballat, etc.). La façana principal és simètrica i està coronada per un frontó triangular. Hi ha un interessant cos lateral amb arcades de maó i a l'interior de l'edifici s'ha de ressaltar l'existència d'un menjador amb arrambador modernista.

  Segons Mn. Joseph Mas "dita casa existia en lo segle XIV". De totes maneres la primera constància que es conserva documental d'aquest mas data de l'any 1432, quan el veí de Piera Antoni Valls va comprar el Mas dels Alemanys, abans anomenat Sils. Al fogatge de 1497 apareix mencionat a "Pierola e son terme" en "Johan Valls", i al fogatge de 1553 apareix n'"Antoni Valls" com a habitant de la parròquia de Sant Pere de Pierola, mencions que bé podrien estar fent referència a la casa de Can Valls. En el capbreu del 1731, el mas Alemany era un dels quatre que posseïen la totalitat del terreny sobre el qual s'edificà el poble d'Hostalets. Tot i que la construcció és originària de lèpoca medieval, l'aspecte actual de la masia respon a una reforma que es va realitzar pels voltants de l'any 1915.

  ANÒNIM (2008): Can "Valls", L'Hostal, 3, Els Hostalets de Pierola , p. 26.
  ESTRADA, Gemma (1992): "Can Valls", Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Barcelona.
  ESTRADA, Gemma; ASENSI, Rosa M. (1997): Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L'Anoia, Barcelona, p. 88.
  IGLÉSIES, Josep (1979): El fogatge de 1553. Estudi i transcripció, I. Barcelona, p. 385.
  IGLÉSIES, Josep (1991): El fogatge de 1497. Estudi i transcripció, I. Barcelona, p. 232.
  MAS, Joseph Pbre. (1907): "La Mare de Deu del Roser en la parroquia de Pierola y Hostalets". Dins: Notes Históriques del Bisbat de Barcelona. Barcelona: Tip. Jaume Vives, 1907, vol II, p. 52.
  TÉRMENS, J.-VALLS, F. (1990): " Pierola", Historia de l'Anoia, vol II Manresa, p. 133.