Can Valentí Dosrius

Maresme
Veïnat de Batlle, 2 - Zona de Dosrius
Al nord-est del nucli urbà de Dosrius, damunt de la Centre Esportiu de Dosrius
167m

Coordenades:

41.59906
2.41336
451112
4605428
08075-158
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 001701700DG50E
Adriana Geladó Prat

Edifici aïllat i reformat de planta rectangular, amb una coberta de teula àrab de dues vessants i el carener paral·lel a la façana principal. Està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal, orientada al sud-oest, presenta un portal d'accés d'arc de mig punt adovellat amb els brancals bastits amb carreus de pedra. A banda i banda hi ha dues finestres d'obertura rectangular, amb els brancals fets de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. En relació a aquests emmarcaments, cal dir que són tots restituïts. Al pis, en canvi, hi ha tres finestres amb els emmarcaments bastits amb el mateix revestiment que cobreix les parets. La façana està rematada amb una cornisa motllurada. La construcció presenta dos cossos adossats a les façanes de tramuntana i llevant. Són rectangulars, amb les cobertes d'un sol vessant i organitzats en un únic nivell. La construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats.

Altres denominacions relacionades amb l'edifici: can Peret Batlle.

L'edifici estava relacionat amb les propietats de la masia de can Batlle. De fet, segons les fonts familiars, durant la tercera guerra carlina (1872-1876) el propietari de la masia fou segrestat. Per poder pagar el rescat, la família es va vendre una part de la propietat, concretament, les costes d'en Vergés. Aquest fet provocà un desacord familiar i l'hereu de la casa marxà. La resta de germans reberen l'herència en forma de diners exceptuant-ne un, Pere Jubany Rimbles, que demanà una peça de terreny propera a can Batlle, al lloc on avui s'alça la casa. En l'actualitat, l'edifici s'utilitza com a habitatge de segona residència.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.01/081.