Can Tropes Aiguafreda

Vallès Oriental
C. del Pont, 36

Coordenades:

41.78863
2.25808
438353
4626574
08014-186
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
Regular
El revestiment es troba deteriorat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7943012DG3274S0001EB
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Tropes és una casa del segle XIX dividida en dos habitatges independents amb un frontis unificat. És un edifici entre mitgeres i de dues crugies crugies. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament amb un finestral d'arc pla a cada costat i dos portals d'arc escarser al centre, tots emmarcats amb una motllura. A sobre dels portals hi consta "A" i "B" respectivament. La part superior està acabada amb una cornisa senzilla i els forats de ventilació de la coberta, rematat per un gran capcer esgraonat. El tractament dels murs és arrebossat amb franges incises imitant carreus.

A mitjans del segle XIX hi va residir la família Capsal.

GARCIA-PEY, E. (1997). Aiguafreda: els noms tradicionals (recull onomàstic). Temes Aiguafredencs VII. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.