Can Ton Campaner
Folgueroles

  Osona
  Carrer de Sant Jordi, 4
  Emplaçament
  A la banda de ponent del nucli antic, a l’encreuament amb el carrer de l’Onze de Setembre
  543 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.9388
  2.31706
  443386
  4643207
  Número de fitxa
  08083 - 151
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3434706DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, reformat i amb un petit espai de pati posterior. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d’amplia volada. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. La planta baixa compta amb dos portals de grans dimensions i una finestra simple. El portal de llevant té la llinda gravada amb l’any 1762 i la inscripció “PAU MUND(-)” inserida dins d’una franja horitzontal en baix relleu. La finestra, en canvi, presenta la llinda gravada amb l’any 1777 i decorada amb una creu patent damunt del Calvari. Sota seu hi ha una altra franja horitzontal en baix relleu, tot i que sense cap inscripció. Al primer pis s’obren dos finestrals, el de ponent amb la llinda decorada amb una motllura apuntada i rematada amb una creu llatina. Ambdos finestrals tenen sortida a dos balcons simples, amb les llosanes de pedra motllurades i les baranes de ferro. La llosana de llevant presenta una forma ondulada, mentre que la de ponent és de planta rectangular. La construcció presenta la façana principal arrebossada i pintada.

  El sobrenom de l’edifici prové de can Campaner, casa situada al carrer Major on hi havia un forn de pa. En Ton, un dels fills d’aquesta casa, hi va fundar la seva pròpia família.

  És probable que les franges horitzontals en baix relleu tant del portal com de la finestra de la planta baixa siguin conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 116.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.