Can Terrades de la Nit Dosrius

Maresme
Torrent de can Terrades - Veïnat de Batlle - Zona de Dosrius
Al sud-est de la masia de can Terrades de la Nit, dins del bosc, prop del torrent de can Terrades
239m

Coordenades:

41.59772
2.43266
452719
4605269
08075-262
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Romà
I a.C.-II
Dolent
Cobert per l'abundant vegetació que caracteritza la zona.
Inexistent
CCAA 19759
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08074A03100057
Adriana Geladó Prat

Jaciment arqueològic documentat per la troballa de les restes d'una possible vil·la romana. Es documentaren les restes de dos murs amb uns fragments de paviment associats i diversos fragments de ceràmica romana. Es va identificar com un cup de vi o oli de forma rectangular, amb unes mides d'1,30 metres d'amplada per 1,75 metres de llargada. Al seu costat hi havia un altre dipòsit de la mateixa amplada i d'1 metre de llargada, pavimentat. Les estructures estaven bastides en pedra lligada amb morter de calç, amb els paraments arrebossats, i foren interpretades com la pars rústica d'una vil·la romana alt imperial (Prevosti, 1981). Pel que fa als materials arqueològics documentats: fragments de ceràmica comuna romana i comuna africana, restes d'un morter, un fragment de vora d'àmfora Dressel-Pascual 1 i un fragment de vora d'àmfora Dressel 2 a 5.

Cronològicament, el jaciment s'adscriu dins del període Romà (27 a.C.-100 d.C.).

Les dades foren aportades per l'arqueòleg mataroní Marià Ribas l'any 1964. L'any 2008, durant la revisió de la Carta Arquelògica del Maresme, es va documentar material arqueològic en superfície (ceràmica d'època ibèrica i comuna romana), tot i que no es va localitzar cap estructura relacionada amb aquesta possible vil·la.

ALSINA I BOIX, Neus; JUBANY I PINÓS, M. Àngels (1988). "Apunts per a la història de Dosrius. La prehistòria i la història antiga". El Comú, núm. 4, p. 11. JUBANY I PINÓS, M. Àngels; ALSINA I BOIX, Neus (1988). "Apunts per a la història de Dosrius. La prehistòria i la història antiga (2)". El Comú, núm. 5, p. 13. PREVOSTI I MONCLÚS, Marta (1981). Cronologia i poblament a l'àrea rural d'Iluro. Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana, Rafael Dalmau ed, vol I i II. RAMIS NIETO, Josep. "Els pobladors prehistòrics de Dosrius". A Dosrius. Una visita al passat. 1-21 de gener de 2018. Bloc. Accés el 9 de febrer de 2018.