Can Sucarrats Abrera

Baix Llobregat
Camí de Can Sucarrats - 08630 Abrera.
Trencall entre els Km. 3-4 de la carretera de Martorell a Olesa de Montserrat BV-1201
08001-26
Patrimoni immoble
Edifici
XVIII
Bo
Inexistent
Si, IPA 18070
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament d'Abrera. Pl. Constitució, 1. Abrera
ArqueoCat SL - Natàlia Salazar

Masia de planta baixa, pis i golfes. És una construcció asimètrica amb coberta a dues aigües de teula àrab. L'entrada principal, orientada cap al migdia, és un arc de mig punt de grans dovelles de pedra vista on hi figura una inscripció feta durant alguna restauració, on es pot apreciar l'alfa i l'omega gregues i les inicials JGS i JSB a les dovelles laterals. La resta de la façana és arrebossada i emblanquinada. Hi ha algunes obertures allindades disposades de forma ordenada al voltant de l'entrada; a més, destaquen els dos petits arcs de mig punt, amb funció d'assecador, de les golfes. A la part central, orientat al sud, hi ha un rellotge de sol semicircular pintat, de tipus vertical amb xifres romanes. El conjunt està tancat per una lliça amb una galeria a la part frontal.

Reformada diverses vegades: 1902-1912; 1920; 1945-1950; 1963-1965.

Ja surt mencionada al capbreu de Mencia de Requesens, l'any 1613, com a "Socarrats". Existeixen dues notícies pel que fa al nom de la masia: una diu que li prové de la família que hi vivia, els Sucarrats. L'altra, d'origen toponímic, explica que després de la guerra del francès es cremà el lloc on es situa la casa avui, anomenant-lo socarrimat, que amb el temps passà a Sucarrats.

"Can Sucarrats", Baix Llobregat: Abrera. Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
VIVES, Miquel (en fase d'elaboració): "L'evolució històrica de la xarxa viària entre el Llobregat i el Foix. Des de l'època dels romans fins al tercer decenni del segle XX". Tesi doctoral inèdita.