Can Serrafossar
Rubí

  Vallès Occidental
  Camí de can Serrafossar, 08191-RUBÍ
  Emplaçament
  Entre Rubí i Castellbisbal

  Coordenades:

  41.49152
  2.00137
  416640
  4593804
  Número de fitxa
  08184-54
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII
  Any
  1601
  Estat de conservació
  Regular
  La façana ha perdut part de l'arrebossat, trobant-se en general en un estat de deteriorament progressiu.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 000700DF19D047
  Autoria de la fitxa
  Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

  Masia del tipus III, amb teulada a dues vessants, planta rectangular, de la que destaquen el portal i la finestra principal de la façana que posa "GAUME SERA / 1601" i que presenta, amb motius parlants una serra i un altre no identificat. Conserva el barri i la porta del segle XIX. Resulta d'interès el celler i les botes.

  Antigament hi havia 2 sínies (CASTELL, 1999).

  Antigament s'anomenava Mas de la Rovira, i així apareix a l'acta de redempció dels mals usos l'any 1383, signat per Guillem Despí del Mas de la Rovira. En altres documents del segle XV, consta amb el nom de Mas Fossà i pertany al monestir de Sant Llorenç del Munt. L'any 1576, l'única filla de Nicolau Fossà, anomenada Montserrat, va casar-se amb Jaume Serra del Molí (una masia de prop de la vila de Rubí), i així es va iniciar el llinatge dels Serrafossà. Als segles XVII , XVIII i XIX trobem a membres d'aquesta família ocupant càrrecs a l'Ajuntament, essent alguns d'ells batlles de Rubí. Des de finals del segle XIX, es féu càrrec de l'heretat la família Borrell, descendent directa dels Serrafossà. Posteriorment, cap a l'any 1972, la vengueren, urbanitzant-se al poc temps bona part del seu sòl (RUFÉ, 1984a; 1997a). Possiblement sigui el mas amb terres en actiu que exemplifica millor la diversitat de cultius de la història recent de Rubí.

  BONET I GARÍ, Lluís (1983) Les Masies del Maresme. Barcelona, Montblanc-Martín C.E.C. CASTELL, EL (inèdit). 1998. Llistat de patrimoni industrial al confirmar, Document mecanografiat, 1998 CASTELL, EL (1999). Llistat de patrimoni industrial, Rubí, El Castell-Ecomuseu urbà. Document mecanografiat, 1999. RUFÉ I MAJÓ, Miquel (1984a) Les masies de Rubí i la seva gent. Patronat del Museu-Biblioteca de Rubí. RUFÉ I MAJÓ, Miquel (1997a) Les masies de Rubí i la seva gent. Rubí, Rubricata. El setmanari de Rubí. Caixa de Terrassa.