Can Roc
Santa Coloma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Plaça de la Constitució, 4
  Emplaçament
  Al centre del nucli antic de Santa Coloma, envoltada d'edificis d'habitatge plurifamiliar
  69,6

  Coordenades:

  41.369
  2.01555
  417669
  4580188
  Número de fitxa
  08244 - 12
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  Reformes als segles XVII i XVIII.
  La planta baixa i el porxo es troben apuntalats per risc d'esfondrament,
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Accés
  Restringit
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
  Autoria de la fitxa
  Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)

  La masia de Can Roc és un edifici de planta baixa i planta pis amb coberta a dues aigües de teula ceràmica àrab, i la façana principal orientada a sud-est. Té adossats diferents cossos annexes a la zona nord-est, formant un angle recte. Hi ha un altre cos que és el que configura el front de carrer, on hi ha la portalada d'accés realitzada amb maó ceràmic vist, amb un arc rebaixat de doble rosca i porta de fusta amb reblons. Aquest cos té l'alçada d'una planta, i està cobert amb un terrat.
  Entre els diferents cossos edificats queda un espai destinat a pati, tancat per un mur d'obra. A la part posterior de la masia hi ha un altre pati.
  A partir de la documentació conservada, en concret un inventari de béns de 20 de febrer de 1630 se sap que la casa comptava amb entrada, estable, cuina, sala, la cambra de la xemeneia, l'empostissat sobre del celler i la cambra principal. Per la distribució, podria correspondre a una masia típica de tres crugies paral·leles del segle XVI o XVII.

  Es conserva una part del mobiliari i elements artístics, d'ús domèstic i eines de treball,
  Hi ha un fons documental que l'antiga propietària ha donat a l'Ajuntament, que es dipositarà a l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, i que inclou un període temporal que va de finals del segle XIV fins a l'actualitat.

  A diferència d'altres masos del municipi, en aquest cas el nom no prové d'un cognom, sinó del nom d'un dels seus propietaris, en Roc Mas, que ho va ser entre les darreries del segle XVII i l'inici del següent.
  L'any 2011 l'Ajuntament adquireix la masia i es declarada BCIL pel Ple de 23 de maig de 2019,

  L'any 1612 el mas era denominat "Casa d'Andreu Mas olim, antigament Vendrell" el 1685 constava com "Casa Roch Mas de la plassa" i el 1658 com "Casa de Gabriel Mas antes Vendrell". El cognom Vendrell està documentat a Santa Coloma des del 1304, quan Pere Vendrell va comprar a Raimon Gombau una peça de terra que depenia del mas Ervig (actual Can Via).
  Tanmateix, es té notícia de l'edifici des de 1391, quan s'esmenta com a propietat de Bonanat Vendrell, situat a la sagrera de l'església de Santa Coloma, i amb les seves afrontacions perfectament definides. La nissaga Vendrell va mantenir-ne la propietat fins poc abans del 1612, quan ja hi era establert Andreu Mas. El seu hereu, Gabriel Mas, va casar-se amb Joana i van tenir tres fills, Benet, el primogènit, Marianna i Roc. El darrer, que va donar nom a la casa, fou qui l'heretà a l'inici de la dècada de 1680 i va llegar-la al seu fill Pau. La nissaga Mas va ser succeïda pels Gelabert, a mitjan segle XIX.

  PADRÓ, Josep; RIQUELME, Joan (2002) Santa Coloma de Cervelló. Valls: Edicions Cossetània.
  AA.DD (2011) Inventari de Masies i elements singulars del municipi de Santa Coloma de Cervelló. Memòria. SPAL. Diputació de Barcelona