Can Riera (Can Pau)
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  Ctra. de Sant Feliu, 44
  269

  Coordenades:

  41.6655
  2.25863
  438281
  4612904
  Número de fitxa
  08005 - 251
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Racionalisme
  Segle
  XVII-XX
  Any
  1934
  Estat de conservació
  Regular
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic (nº 27)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8432007DG3183S0001ZW
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Conjunt edificatori format per diverses fases constructives. La coberta és plana i en sobresurt un petit cos a la cantonada. Les façanes són planes, arrebossades i pintades, i la principal es composa segons tres eixos. L'edifici originari correspon a una masia, Can Pau, actualment visible només a la façana nord del conjunt. La segona fase correspon a la planta baixa que es situa alineada a tocar de la carretera. La següent fase correspon a la botiga, i finalment, a l'ampliació del primer pis, que unifica la façana més pública. El cos afegit present una mitgera i una cantonada.

  AA.DD. (2008). Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. Inèdit.