Can Rei i Can Donat
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Camí de Can Donat
  Emplaçament
  Davant del càmping l'Esplanada.

  Coordenades:

  41.6544
  2.23688
  436459
  4611687
  Número de fitxa
  08248 - 118
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000722200DG31B0001RH
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  El conjunt de Can Rei i Can Donat té el seu origen en una única casa, construïda durant el segle XVIII. Probablement, aquesta primera construcció es correspon amb la casa de Can Rei. Durant el primer terç del segle XX, una meitat de Can Donat, coneguda com Can Cintet, va ser reformada segons el gust de l'època.

  Can Rei és un edifici de planta irregular, que es situa a la part de tramuntana del conjunt. Està format per diversos cossos d'alçades i cobertes independents. Una part del volum té façana orientada a migdia, amb obertures d'arc pla arrebossat. En un dels cossos posterior s'observa una finestra d'arc pla de pedra carejada. Al costat de garbí s'hi adossa la casa de Can Donat, amb façana orientada a migdia que sobresurt respecte la façana de Can Rei. Està formada per dos cossos clarament diferenciats; el costat de la dreta respon a una reforma feta durant el primer terç del segle XX. Aquest consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons dos eixos d'obertures d'arc pla arrebossat. Els finestrals del pis tenen sortida a un balcó corregut amb baranes de forja. El ràfec està acabat amb mènsules esglaonades, entre les quals s'intercalen els forats de ventilació de la coberta. El segon cos de Can Donat està situat a l'extrem de ponent. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a una sola vessant que fa el desaiguat per ponent. El frontis s'obre amb diverses obertures disposades de forma aleatòria, que són de tipologies diverses: d'arc pla arrebossat, de pedra tosca o ceràmiques. A la part superior hi ha pintat un rellotge de sol. A mestral d'aquest volum hi ha un cos annex de dos nivells d'alçat, que s'obre amb un gran portal d'arc carpanell ceràmic. Entre els dos edificis hi ha una gran era encaironada. El revestiment dels murs es manté arrebossat, excepte el cobert que mostra la pedra vista.

  La primera notícia que tenim de la casa de Can Rei es remunta a principi del segle XVIII, quan es coneixia per Can Relats i pertanyia a Joan Relats. Durant la segona meitat del segle XIX pertanyia a Josep Relats, casat amb Antònia Baró. A mitjans del segle XVIII, tenim constància que Can Donat i Can Cintet pertanyien a Francesc Unyó. En morir sense descendència, van donar la casa a Esteve Bassa. La seva filla Margarida va ser la pubilla i va casar-se amb Joan Barbany.

  CANTARELL, C.; CIURANS, X. (2010). El patrimoni històric de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
  CLARET, J. (1991). "Cases que tenen història: Can Donat", Anuari Local, núm. 29. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.