Can Queló Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Major, 11

Coordenades:

41.76824
2.24993
437656
4624317
08014-71
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Legal
PGOU 1980
IPEC 899347
Fàcil
Residencial
Privada
7845304DG3274N0001AS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Queló és un casal construït durant el segle XVIII davant del camí ral. És un edifici de planta quadrangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós motllurat. Al centre hi ha el portal d'arc de mig punt adovellat amb una orla a la clau inscrita: "MIQEL ARAGALL 1733".

A l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya s'anomena Hostal de Can Queló.

Durant la Guerra de Sucessió, moltes de les cases d'Aiguafreda van ser saquejades, però la més damnificada va ser el mas Aragall. Poc després, la família Aragall va decidir fer-se una casa al poble. La situació davant del camí ral va propiciar que a principi del segle XIX s'habilités com a hostal, fet que va causar un fort litigi amb els barons de Pignatelli, que posseïen l'hostal de la plaça. Com a fet anecdòtic, en plena Guerra del Francès, el general Francesc Copons va fer estada al poble d'Aiguafreda i va dormir a l'escó de la cuina de Can Queló.

SOLÀ, F. (1983). Aiguafreda. Temes Aiguafredencs I. Barcelona: Editorial Humanitas.