Can Pujol Vell Artés

Bages
Afores, al nord del municipi.
Agafar la B-430 en direcció a Sallent i agafar el trencall a mà dreta, km. 4,5.

Coordenades:

41.80429
1.93868
411835
4628591
08010-21
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes subsidiàries, article 143 (20.03.2006)
Si: IPA 16185
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00021
Jordi Montlló Bolart

Masia de planta rectangular amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. Murs arrebossats llevat dels carreus regulars dels escaires i de les llindes de les obertures. En la llinda d'una finestra del primer pis hi ha la següent inscripció: "Maria Anna / Any 1759 / feu / P. Magi Pujol ".
Cos annex en forma de "L" a llevant.
Tanca al voltant en forma de closa amb la paret feta de paredat i arrebossada amb un barri d'entrada amb portes metàl·liques i pilars laterals, de secció de creu grega, fets de maons i acabats en forma de pinacles.

Al voltant de la casa està ple d'eines del camp i pedres de molí.

Documentada des del segle XVI; en el fogatge de 1553 apareix un tal "Matias Pujoll" com un dels fogatges de la "Parròquia y terme de Artes y Orta".

IGLESIAS, J (1979). El fogatge de 1553, vol. I. Barcelona.
SERRA COMA, Rosa (1985). Cal Pujol Vell. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.