Can Puig Aiguafreda

Vallès Oriental
C. del Pont, 24

Coordenades:

41.76885
2.24936
437609
4624385
08014-224
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
PGOU 1980
IPEC 899821
Fàcil
Residencial
Privada
7943007DG3274S0001IB
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Puig és una casa del segle XIX que va ser dividida i reformada durant el segle XX, quan va consolidar-se la façana actual. És un edifici entre mitgeres que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons quatre eixos d'obertures d'arc pla emmarcat amb pedra, excepte el portal que és d'arc escarser. Els finestrals del pis tenen sortida a balcons de baranes forjades, corregut en els dos centrals. Entre aquests dos hi ha una fornícula amb una imatge. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica.

També conegut com l'Hostal de Can Met.

L'hostal va ser fundat per Jaume Aregall a principi del segle XIX. A l'amirallament de l'any 1851 hi consta que l'hostal del carrer del pont, número 96 pertanyia a Jaume Aregall i Met. Poc després el va vendre a dues germanes procedents de la Cerdanya, que s'hi establiren i van seguir amb el negoci de la fonda. El seu hereu, Calixto Fondevila va fer-hi una gran reforma, que consistí en dividir-la per vendre'n una part (la que seria Can Franquesa) i consolidar la façana actual. Amb els diners que en va obtenir es va construir la casa del carrer Sant Ramon. La filla d'en Calixto, Conxita Fondevila, es casà amb Antoni Puig, un descendent dels quals en manté la propietat. Davant l'hostal hi havia un pou i unes quadres que van ser enderrocats l'any 1992.

Programa de Festa Major, 1992.