Can Pruna Dosrius

Maresme
Avinguda de Dosrius, 42Bis - Can Massuet del Far
Al bell mig del nucli urbà de can Massuet del Far, formant cantonada amb el carrer de Can Pruna
391m

Coordenades:

41.61725
2.42318
451944
4607442
08075-137
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI-XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 2377042DG5027N
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada i reformada envoltada de jardí, que està constituïda per diversos cossos adossats que li proporcionen una planta irregular. El volum principal està format per dos cossos adossats, amb les cobertes de teula àrab de dues vessants i els careners perpendiculars a la façana principal. Consten de planta baixa i pis. La façana principal, orientada a migdia, presenta un portal d'accés d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra. Al seu costat hi ha una finestra rectangular, amb els brancals fets de carreus i la llinda plana monolítica. La resta d'obertures es corresponen amb finestres rectangulars reformades. Destaca l'ampit de la finestra central del pis, de granit motllurat i decorat amb una roseta central i dues testes humanes laterals. Destaca un rellotge de sol repintat. Les façanes laterals presenten finestres rectangulars emmarcades amb el mateix revestiment que cobreix les parets. La construcció té els paraments arrebossats i pintats, amb carreus de pedra embellint les cantoneres de la façana principal. El cos posterior, bastit en pedra i amb carreus a les cantonades, presenta obertures rectangulars emmarcades amb carreus de pedra a totes les façanes. Destaca, a la façana de llevant, un gran arc rebaixat bastit amb maons disposats a sardinell, que està mutilat per un petit volum adossat en perpendicular. Aquest volum és rectangular, d'una sola planta i coberta plana. Hi ha dues obertures d'arc rebaixat obertes a l'exterior. Adossats a la banda de ponent hi ha dos cossos rectangulars més, força més moderns. Adossat a la façana principal, al costat del portal, hi ha un pou de planta rectangular.

La primera referència documental directa de la masia la trobem en el fogatge de l'any 1515, on apareix mencionat el mas Pruna. Posteriorment, l'any 1765, la masia apareix mencionada en un inventari força detallat del mas Bosc del Far i les seves propietats. Segons aquest document, la masia de can Pruna havia entrat a formar part del patrimoni d'aquest mas l'any 1760. Més endavant, en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, i dins del llistat de l'any 1897 present en aquest document, hi apareix el topònim "Pruna" situat dins del veïnat del Far. En aquest sentit cal especificar que, el veïnat del Far, no va formar part del municipi de Dosrius fins l'any 1836. Segons les fonts orals, la masia de can Pruna formava part de les propietats de la família Massuet, que també tenia les masies de can Massuet, can Pau Pastor, la Casa Nova i can Domingo. Els darrers masovers que visqueren a la masia s'hi instal·laren l'any 1930. L'any 1964, la masia fou venuda als promotors de la urbanització La Esmeralda, actual can Massuet del Far. Tot i això, posteriorment, aquests masovers els hi varen comprar l'edifici. Durant un temps, a la masia s'hi va instal·lar un restaurant, que fou tancat l'any 1990. En l'actualitat té un ús residencial. Pel que sembla, el cos posterior que forma part del volum principal és més antic que aquest, i es podria remuntar al segle XV. Quant a les reformes, en una de les primeres reparacions que es va fer a la teulada, es va poder comprobar que, en origen, era feta a base de canyes de jonc i fang.

ALSINA I BOIX, Neus; JUBANY I PINÓS, M. Àngels (1995). Una ullada al passat: història gràfica de Dosrius, Canyamars i el Far (1900-1975). [Dosrius]: Ajuntament de Dosrius, p. 109, 112. ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.68/148. PLANS BERENGUER, Anna (2017). "Notícies del llinatge Belloch a can Bosc". Duos Rios, núm. 3, p. 79. PUIG-PLA, Josep (2017). "Vida rural i Guerra Civil al Far (1936-1939)". Duos Rios, núm. 3, p. 140. RAMIS NIETO, Josep. "El poble de Dosrius abans de la dècada de les estadístiques". A Dosrius. Una visita al passat. 4-11 de juny de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017. SUBIÑÀ I COLL, Enric (2017). "Dosrius i Canyamars a l'edat mitjana. Una terra de pagesos". Duos Rios, núm. 3, p. 27.