Can Pere Saia Balenyà

Osona
C. Major, 61-63

Coordenades:

41.8163
2.2349
436454
4629663
08017-175
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
La coberta presenta cert estat de deteriorament.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6598004DG3269N0001HQ / 6598003DG3269N0001UQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Pere Saia és una casa del segle XIX. És un edifici entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Presenta una divisió vertical, visible pel tractament del mur. Les obertures són d'arc pla arrebossat. Les galeries s'obren amb una galeria de sis pòrtics d'arc carpanell arrebossat. El tractament dels murs és arrebossat i pintat, amb franges i obertures emmarcades de color blanc en una de les parts.