Can Pau Adjutori
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  Can Pau Adjutori. Polígon 3, parcel·la 62
  207

  Coordenades:

  41.63897
  2.25391
  437862
  4609962
  Número de fitxa
  08005-105
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Segle
  XIV
  Estat de conservació
  Regular
  Es detecten certes deficiències estructurals en els annexos
  Protecció
  Legal
  Catàleg de masies de l'Ametlla del Vallès
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08005A003000620000LR
  Autor de la fitxa
  Alfons Cosculluela Ballerini, Jordi Puig Roca i Virgínia Cepero González

  Masia de tipologia 2 segons Danès, és a dir, amb una teulada de dues vessants. No es troba referència a l'edificació que pugui permetre datar la masia. De totes maneres, per elements interns, l'antiga masia podria haver estat construïda cap els segles XIII-XIV. Actualment primera residència, l'edifici consta de 2 plantes. La façana és arrebossada i pintada a sobre. Les parets són amb pedra i l'interior és de tapial. La façana principal compta amb 4 finestres i 1 porta amb empits i brancals de totxo que han estat arrebossats. Els sostres són d'embigat, cairons i rajols. La teulada és amb bigues de fusta, cairons rajols i teules. Destaca una era de gran bellesa i uns coberts annexos d'interès ja que hi havia l'antic trull d'oli i de vi i el celler.
  Ocupació en planta (m2): 240 m2 de masia +179,2 m2 annexes.
  Edificacions annexes: Porxo, pallissa i celler.

  Infraestructures agràries:
  - El pou, situat al davant de la casa. L'estructura és feta amb parets de totxo, de més de 30 m de profunditat i que conserva una petita bomba manual seu interior, per tal de bombejar l'aigua.
  La coberta és a dos nivells, l'inferior fet de paredat comú i el superior de totxo, amb una obertura a cada un per tal d'accedir al pou des del pati de baix o des del davant de la casa.
  Adossat a la coberta hi ha una petita pica i un safareig, de forma rectangular i fet de totxo, que actualment és buit.
  - La sínia (vegeu fitxa 207).
  - El cobert del celler (vegeu fitxa 398).
  - Les basses (vegeu fitxa 403).

  Àrea agroforestal amb predominància de boscos de roure i alzina intercalats amb camp de cultiu de dimensions mitjanes i certs aterrassaments condicionats per una orografia ondulada no tant plana com en d'altres zones del municipi. A partir de Mas Fabrera, casa forta de l'espai, es radialitzen un seguit de masies que estan dins del seu àmbit d'influència. A partir d'un cert moment, es trenca la unitat de la finca i es procedeix a una divisió de la masia i de la terra d'aquesta, fet que condiciona l'aparició d'un nucli de població a l'entorn d'una via de comunicació transversal.

  COSCULLUELA BALLERINI, A. Et. al. (2005). Catàleg de masies en sòl no urbanitzable de l'Ametlla del Vallès. Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.