Can Patalina
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Veïnat de Can Palau, entre els fondos de Can Castellar i de Can Patalina.
  Emplaçament
  Al quadrant nord-est del terme, a mig camí entre Can Xona i Can Castellar.
  316

  Coordenades:

  41.64857
  2.58652
  465569
  4610841
  Número de fitxa
  08193 - 44
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Gòtic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001110500DG61B0001ZT, 08192A003000300000KR, 08192A003090260000KJ
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Masia de planta rectangular de 14 metres de longitud per 9 de fondària amb façana principal orientada a migdia, carener perpendicular i coberta de teula àrab de dos aiguavessants. La caiguda cap a l'est ocupa dues de les tres crugies, fruit de l'ampliació de la construcció primigènia al llarg del segle XIX.
  Consta de planta baixa i pis, amb tots els paraments arrebossats i pintats de color blanc. L'entrada se situa sota l'eix del capcer, amb brancals i llinda de granit en forma d'arc escarser i porta amb ventalla de dues fulles. L'accés es troba precedit per dos graons de pedra i d'un enrajolat de toves, sota una pèrgola metàl·lica. Als dos extrems hi ha sengles finestres amb ampits, brancals i llindes plana de pedra ben escairada, protegides per reixa de forja. La de ponent és més antiga i la de llevant és més moderna i consta de dues fulles.
  Al primer pis es conserven dues finestres gòtiques d'arc conopial lobulat. La situada a ponent és de dimensions més reduïdes i té l'ampit decorat amb tres esferes, i la del centre hi té carasses esculpides. A l'altre costat hi ha un balcó ampitador amb brèndoles de ferro i una porta vidriada de dues fulles. I entre les dues obertures hi ha un rellotge de sol que reprodueix a petita escala el contorn de l'arc rebaixat de la balconera, per la qual cosa dati també possiblement del segle XIX.
  El conjunt es completa amb dos annexos rectangulars de planta única i coberta de teula amb caiguda cap enfora: un a la façana de llevant, contemporani i sense cap interès, i un altre a la façana de ponent que destaca per un seguit de finestres emmarcades en pedra i per un portal reixat amb brancals de granit i arc rebaixat amb clau de maons a sardinell.

  La masia està situada en un dels vessants del turó de Ca n'Alomar sobre una zona de feixes de conreu propera a un camí secundari que uneix el camí de Can Xona amb la urbanització de Can Palau.

  Protecció:
  Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2016. M-10.

  A l'interior de l'habitatge hi ha una llinda amb la data de 1823.
  La masia apareix representada, sense ser identificada pel nom, en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 de l'Instituto Geográfico y Estadístico, segons còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any 1914.
  Els propietaris actuals van adquirir la finca la dècada de 1970. Molt deteriorada, la van sotmetre a un procés de restauració que va concloure el 1989.

  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla Especial Urbanístic i Catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibre II, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases rurals. Element M-10, pp. 159-166.