Can Palau Martín Orga Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Grabuac i la Fanga, 21
263

Coordenades:

41.40947
1.67128
388946
4585066
08085-154
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI-XVII
Bo
Inexistent
Residencial
Privada
002536800CF88F
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre al SE. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Tot apunta que les obertures de la façana principal s'articulaven a l'entorn de tres eixos verticals si bé, actualment, l'eix de la dreta resta ocult darrera una ampliació, probablement del segle XIX, de l'edifici. Les obertures visibles de la façana principal són l'accés a l'habitatge, una porta amb arc de mig punt i dovelles i muntants de pedra ben treballats, i dues finestres a la planta primera, també amb muntants i llindes ben treballades i escairades. Segons els propietaris, fins no fa gaires anys es conservaven unes portes de fusta on hi havia gravada la data de 1814. No obstant aixó, les característiques constructives de l'accés a l'habitatge i de les obertures esmentades pensem que es corresponen, molt possiblement, amb un edifici del segle XVI o XVII i, per tant, les esmentades portes de fusta serien una refecció que, només a tall d'hipòtesi, podríem relacionar amb les vicissituds de la Guerra del Francès.