Can Palau Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Grabuac i la Fanga, 19
A uns 900 m al NO de La Fanga, a tocar de la riera de Romaní
263

Coordenades:

41.40937
1.67115
388935
4585055
08085-152
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002537000CF88F
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que, actulament, s'obre a SE. L'habitatge compta amb planta baixa i planta pis i, originalment, la façana i accés principal s'obrien a migdia (S/SO). Comptava amb accés dotat d'un arc escarser i resta d'obertures allindades. Actualment, però, com a conseqüència d'una recent reforma, l'accés original ha esdevingut una finestra i s'ha traslladat a un cos annexe que se situa a tramuntana del cos original. L'habitatge ha estat fortament modificat tot i que l'edifici original, en base a una fotografia dels anys 80 el podem considerar, molt possiblement, de la segona meitat del segle XIX.
La cronologia de l'edifici original pensem que s'ha de situar dins del segle XIX.