Can Padró Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Camí de Can Padró, s/n, 08184, Palau-solità i Plegamans.
Entre el camí de la Serra i el de Plegamans.
08156-20
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
Modern
Contemporani
Popular
XIV-XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 3.13. BCIL.
Sí, IPA.: 27527.
Fàcil
Residencial
Privada
08155A004000370000PD/08155004000010000PM
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa, planta pis i golfes. Es creu que l'antiga masia tenia capella i cementiri dins la mateixa casa, però no es pot saber del cert, ja que ha estat sotmesa a evidents modificacions de l'estructura original, i s'ha ampliat amb diversos cossos annexos de diferents èpoques.
No obstant, es conserva l'entrada porxada de dues vessants i la tanca de l'antiga masia.
L'estructura originaria és de murs portants de maçoneria de pedra i forjats d'entrebigat de fusta.
La coberta del volum principal és inclinada a quatre vessants, amb teula àrab i amb un ràfec de gran voladís sostingut per permòdols. Del centre sobresurt una torre quadrangular coronada per una balustrada de pedra, amb elements decoratius a cada angle. Els altres volums també consten de cobertes de teula àrab, a una o dues vessants.
Les façanes principals (sud i oest) del volum principal són les que han patit més modificacions respecte a l'original (finals del segle XIX), i són les que donen fonamentalment la imatge més característica del conjunt. Les dues presenten una disposició simètrica dels elements, en tots els nivells.
En la façana sud hi ha, en la planta baixa , el portal d'entrada rectangular amb finestres a cada costat. AI primer pis hi ha tres balcons, amb baranes de ferro forjat i treballat.
Igualment en el segon pis hi ha tres obertures just en l'eix de les inferiors, però més petites. Entre el primer pis i el segon hi ha un rellotge de sol de ceràmica recuperat.
En la façana oest hi ha, en la planta baixa, una porta secundària de l'habitatge, precedida per una porxada amb obertures amb arcs de mig punt rebaixats, que crea una terrassa al primer pis, amb barana de balustres. En el primer pis i segon es disposen les obertures ordenadament, en tres faixes verticals.
La resta de façanes, tant de l'edifici principal com de la masia original, presenten una disposició totalment anàrquica de les obertures, del tipus i de les dimensions d'aquestes.
L'acabat del mur i de les façanes és arrebossat, i de pedra en els casos que aquest s'ha desprès.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

La casa va ser fundada a principis del segle XIV, i ha estat habitada sempre per la mateixa família. És una de las cases més importants del municipi i del Vallès.
L'any 1366 i el 1398, en Jaume Padró feu un donatiu al rector de Plegamans. En els fogatges de Plegamans i Palau-solità de 1470, consta "En Padró"; al de 1497 i al de 1515, un tal Joan Padró, i en 1552 l'Anton Padró.
Es creu que l'antiga masia tenia capella i cementiri dins la mateixa casa.

BUSQUETS I MOLAS, E. (1970) Plegamans: una història de deu segles. Barcelona.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VILA, M.A. (1980) La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i cases de poble. Barcelona: Edicions 62.
ZORILLA i GINÉ, M. "Les masies (XV). Can Padró". Qu4trepins. Quaderns de Cultura, 17. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.