Can Noi Teta Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Major, 65

Coordenades:

41.77289
2.25726
438270
4624828
08014-142
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XIX
Regular
El revestiment de la façana es troba deteriorat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7647012DG3274N0001QS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Noi Teta és una casa del segle XVII que va ampliar-se per tramuntana vers el segle XIX. És un edifici cantoner que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures; el principal té portal i la finestra d'arc pla de pedra, el primer amb petits permòdols de pedra que sostenen la llinda. El segon eix té un gran portal d'arc escarser ceràmic, actualment convertit en finestra, i una finestra amb llinda de fusta i brancals ceràmics. A la façana posterior hi ha un finestral de pedra carejada amb incisió conopial. El parament dels murs és de pedra lligada amb morter, excepte el cos de tramuntana, que en alguns trams és de tàpia. El ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica. Davant la façana posterior hi ha un cobert i un pati, tancats amb un mur de pedra.

El nucli d'Aiguafreda té el seu origen en el veïnat de les Ferreries, que va constituir-se a l'entorn del camí ral entre els segles XVI i XIX. Les primeres cases construïdes, destinades als habitatges i tallers d'artesans, van acabar configurant el carrer de la Mora, el carrer Major i del Pont i la plaça Major.