Can Mussons
Òdena

  Anoia
  Carretera BV-1031, Km. 17,125
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme

  Coordenades:

  41.60726
  1.61685
  384748
  4607096
  Número de fitxa
  08143 - 130
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Modern
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A011000060000HD
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Can Mussons està configurat per la masia i un cos adjunt construït a la banda de ponent. A
  la banda de tramuntana de la casa apareixen les restes dels antics cups i es conserva la
  premsa amb el dipòsit de recollida.
  Masia de planta regular orientada a migjorn que consta de planta baixa, planta primera i
  planta sota coberta. El conjunt s'adapta a la topografia del terreny, de manera que la banda
  de tramuntana mostra una planta menys que la façana principal. La coberta és a dues
  vessants de teula ceràmica tipus aràbiga, amb carener paral·lel a la façana principal i ràfec.
  La planta sota coberta ha estat recentment reformada. S'ha construït una nova coberta i
  s'han ampliat les tres finestres que donen a la façana principal. La façana principal de la
  casa és de composició simètrica. L'accés principal a l'habitatge es produeix a través d'un
  portal d'arc escarser de pedra que té inscrit a la clau la data de 1882 i les inicials P i M.
  Una finestra a cada banda del portal a planta baixa, tres balcons a planta primera i tres
  finestres a planta sota coberta situades a eix, composen la façana principal. Els balcons i
  les finestres estan construïts amb obra de fàbrica. Una de les finestres de planta baixa
  conserva un emmarcat ornamental construït amb arrebossat que cobreix el maó ceràmic.
  La masia no disposa de cap obertura a les altres tres façanes; tan sols una petita espitllera
  o finestreta a la façana de ponent.
  La casa està construïda amb paredat irregular, que queda vist a la façana principal.
  Restes d'una antic revestiment al costat del portal. Les altres façanes estan arrebossades
  llevat un tros de façana de ponent situat sobre el cos adjunt que mostra la pedra vista.
  A la banda de ponent de la casa hi ha un cos adjunt orientat a migjorn de planta regular
  que consta de planta baixa i planta sota coberta amb coberta a dues vessants de teula
  ceràmica tipus aràbiga amb carener paral·lel a la façana principal i ràfec igual al de la
  masia. El cos està desplaçat cap el nord de manera que no queda alineat amb cap de les
  dues façanes de la casa. L'accés es produeix a través d'una porta amb llinda de fusta.
  Dues finestres tapiades a planta baixa i una finestra a planta primera acaben de composar
  la façana principal; la façana lateral disposa de dues finestres més. El cos és construït amb
  paredat irregular d'acabat vist a la façana principal i la lateral; la façana posterior està
  arrebossada. La façana de migjorn conserva una antiga cantonera de carreu de pedra en
  el centre del llenç, integrada a l'actual paredat del mur.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, Can Mussons és una masia d'origen medieval coneguda antigament
  com mas Colibert. (...) El mas és conegut des de temps medievals com a Colibert -el 1276
  apareix citat com a propietat de Guillelmus de Colibert-. L'any 1403 era propietat de Pere
  Giner; el 1418 apareix el seu fill Antoni, casta amb Sança. Durant la segona meitat del
  segle XVI, se sobreposa el cognom Comes, arran de l'entrada d'aquesta família al mas
  amb Valentí Comes. Així a partir d'aquell moment serà conegut com el mas d'en Comes
  del Morrocurt. L'hereu de Valentí serà Francesc Comes.(...) Durant el segle XVII les
  penalitat econòmiques afectaran la marxa de l'explotació. L'any 1703, Joan Ferrer vendrà
  tota la propietat a Jacint Solà de Pedrafita, del terme de Rubió, pel preu de 600 lliures. L'any 1790, el propietari era Jaume Mussons".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona