Can Mossèn Josep Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Major, 3

Coordenades:

41.76807
2.25076
437725
4624297
08014-204
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
El revestiment de la façana es troba deteriorat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7845308DG3274N0001QS / 7845308DG3274N0002WD / 7845308DG3274N0003EF
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Mossèn Josep és una casa del segle XIX construïda al carrer Major. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis presenta diverses obertures d'arc pla arrebossat distribuïdes de forma aleatòria. El finestral central del pis i els dos de les golfes tenen sortida a balcons de baranes forjades i bases motllurades, com també ho estan els ampits de les finestres del pis. El ràfec està acabat amb cabirons. El tractament exterior del mur és arrebossat.

A finals del segle XIX hi vivia el mossèn Josep Vall, que va acabar donant nom a la casa.

GARCIA-PEY, E. (1997). Aiguafreda: els noms tradicionals (recull onomàstic). Temes Aiguafredencs VII. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.