Can Mestret Aiguafreda

Vallès Oriental
C. del Pont, 14

Coordenades:

41.76812
2.25031
437687
4624303
08014-218
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7845321DG3274N0001KS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Mestret és una casa del segle XIX que podria haver-se construït sobre una estructura anterior. És un edifici cantoner i de planta rectangular. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures del frontis són d'arc pla arrebossat, emmacades amb una motllura, algunes amb sortida a balcons de baranes forjades. La façana de migdia segueix la mateixa tipologia d'obertures, excepte els dos pòrtics d'arc carpanell que hi ha a nivell de les golfes. A la façana posterior hi ha adossat un cos de dos nivells amb terrassa a la part superior, que té la cantonada amb carreus escairats. El tractament dels murs és arrebossat i pintat.