Can Magí Farriol La Llacuna

Anoia
Carrer de la Cuitora
607

Coordenades:

41.47184
1.53573
377733
4592173
08104-27
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX
1880
Dolent
Fruit de l'abandonament es troba desigualment conservada, parts amb ensorraments i altres en millor estat.
Inexistent
6702
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 48504CF7972S
Juan Garcia Targa

Propietat de grans dimensions formada per una estructura principal de planta rectangular molt allargada, diverses portes i finestres i sostre a doble vessant. Els paraments són fets amb pedra de mides mitjanes, només ben escairades i mida uniforme a les cantonades. Presenta un acabat arrebossat de tonalitat vermellosa conservada desigualment. Es documenta un mur perimetral de tanca dins del que queda inclosa l'estructura principal i altres dependències vinculades a emmagatzematge, estabulació d'animals, maquinaria, etc. A la façana lateral (part de muntanya) s'observa en pintura la data 1915 acompanyada d'una línia de cercles com rellotge de sol. A la façana principal de la propietat es documenten dos portes arquitravades amb dos plaques: 1) "MEMORIA DE JOSE GOMA ORRIACH Y MI ESPOSA YSABEL ALEGRET GOMÀ 1880" I 2) A L'ESTALVI DE JOSEPH GOMA ORRIACH Y DELS SEUS 1912". Segons comunicació personal de regidores municipals, es pot observar les restes d'un Molí d'Oli.

Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991