Can Lluc del Tussol
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Camí de Rosàs
  Emplaçament
  Des del camí del Salve Regina cal seguir pel camí de Rosàs fins al camí que porta a Can Lluc

  Coordenades:

  41.65638
  2.20331
  433666
  4611932
  Número de fitxa
  08248 - 23
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU. NNSS (DOGC 31/03/1995)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 36455
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000401000DG31A0001GU / 08248A001000060000YM
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  Can Lluc és una masia del segle XVI que va consolidar-se com una casa de tres crugies a finals del segle XVII. Les reformes que s'hi van realitzar entre els segles XIX i XX li van donar l'aparença actual.

  És un edifici de planta rectangular que s'estructura en quatre crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants desiguals amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons quatre eixos d'obertures d'arc pla arrebossat, llevat dels dos portals d'arc carpanell i rebaixat i d'una finestra de pedra carejada. Aquesta finestra, situada a l'eix central, té la llinda inscrita: " 1685 / ANTONI YVA VALLS ME FESIT" amb l'anagrama IHS intercalat. Al seu costat hi ha pintat un rellotge de sol. Les obertures de les façanes laterals i posterior són totes d'arc pla arrebossat i es distribueixen de forma aleatòria. Al costat de ponent de la façana s'hi adossa un cos annex de forma perpendicular. És d'un sol nivell d'alçat i s'obre amb un únic portal d'arc pla arrebossat. Al seu costat de ponent hi ha l'antiga era per batre, sobre la qual s'hi ha construït un dipòsit circular. El revestiment dels murs de la casa és arrebossat i pintat de color blanc, llevat de la façana posterior, que està parcialment arrebossada amb morter de calç i mostrant la pedra vista.

  L'origen de Can Lluc es remunta a la segona meitat del segle XVI, després que els propietaris de Rosàs dotessin a la seva filla Joana Carrera d'una peça de terra en motiu del seu casament amb Valentí Pujades. En aquest indret, conegut com el "Puig Gamago", s'hi feren construir una casa. Uns anys més tard, la pubilla Elisabet Pujades va casar-se amb Benet Valls, cognom que mantenen els actuals habitants del mas. Presumiblement, un dels seus habitants seria el que donaria el nom Lluc a la casa. Des dels seus orígens, els Valls van ser coneguts com una família molt devota, ja que entre els seus membres es conten nombrosos sacerdots i monges. A mitjans del segle XIX, l'aleshores propietari Sebastià Valls va ser alcalde de Santa Eulàlia. En motiu de l'esclat de la Guerra Civil, bona part de la documentació antiga de la masia va ser cremada.

  CANTARELL, C.; CIURANS, X. (2010). El patrimoni històric de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
  CLARET, J. (1971). "Cases que tenen història: Can Lluch del Tussol", Anuari Local, núm. 9. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.