Can Josepó
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de la Caseta

  Coordenades:

  41.75853974421
  2.3943384948528
  449651
  4623145
  Número de fitxa
  08137 - 39
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 33814
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  002011500DG42D0001XO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Josepó és una masia del segle XIX que ha estat reformada a finals del segle XX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures, amb el portal centrat d'arc de mig punt fet amb pissarra, de factura moderna. La resta d'obertures també són reformades, algunes amb llinda pedra i d'altres de fusta, i la de les golfes d'arc de mig punt ceràmic. A la façana lateral de ponent s'hi adossa un cobert. El tractament exterior dels murs és arrebossat amb ciment.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.