Can Jordi
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Camí del Montnegre, al nord del Montbrugós, prop de Can Magel.
  Emplaçament
  Als peus de la carretera del Montnegre, 200m al nord del trencant de Can Pera.
  315

  Coordenades:

  41.64613
  2.57361
  464492
  4610575
  Número de fitxa
  08193 - 34
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Reformada al segle XX.
  Protecció
  Legal
  BCIL;
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 34355/4231-I
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  002007500DG61A0001TL/ 08192A015000070000KD
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Masia o casa de camp molt modesta de planta lleugerament rectangular de 7 metres d'amplada per 9 de fondària. L'edifici original es compon de planta baixa i pis, amb dues crugies paral·leles a la façana principal, orientada a migdia, i coberta amb dos aiguavessos amb el carener perpendicular.
  La façana apareix sense compondre, amb un portal d'arc rebaixat amb brancals i cinc dovelles de pedra sorrenca, a més d'una finestra de llinda plana. A la planta superior es repeteix el mateix esquema mitjançant dues obertures del mateix estil, amb brancals de pedra i ampits de maó. Els tancaments són de fusta i hi destaca la ventalla vidrada de l'accés principal.
  La masia té diversos cossos annexos a est i oest. La crugia anterior de la façana de llevant presenta una finestra reixada, feta d'obra, en planta baixa, mentre que la part posterior ha estat ampliada amb l'addició d'un volum de nova planta revestit amb pedra aplacada que perllonga la caiguda de la teulada i al qual s'hi accedeix des de l'exterior a través d'una porta vidriada, a l'alçada del primer pis. Al costat de ponent, la crugia anterior ha estat suplementada amb un volum de dues alçades en forma de prisma que interromp l'aiguavés de la masia, amb una finestra a cada planta. La crugia del darrere, al seu torn, té adossat un cos de planta rectangular amb caiguda posterior, que forma part d'un complex més extens.
  Els paraments de la masia són arrebossats amb morter i pintats de color blanc, amb un sòcol perimetral de pedra aplacada.
  Al voltant de la masia han proliferat altres edificacions i tractaments del sòl que n'han distorsionat el caràcter agrícola, tant per la forma dels volums com per la profusió de materials aliens a l'arquitectura tradicional, com ara els murs de pedra aplacada o els tancaments d'alumini, així com la pavimentació de superfícies amb aglomerat asfàltic i l'enjardinament a base de gespa i palmeres. El complex també disposa de piscina i fonts ornamentals.

  La masia està situada al quadrant nord del terme municipal, al vessant de solell d'un repeu del Montnegre, entre la carretera asfaltada o camí del Montnegre, a l'est, i el rial de Can Pona, a l'oest.
  L'accés a la finca és tancat amb un porter automàtic.

  Protecció:
  Pla General d'Ordenació de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2006. Nivell de protecció B.
  Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2016. M-17.

  La seva construcció es remunta al segle XVIII. A la part superior del pinyó de la façana principal hi ha una inscripció amb el monograma "IHS" i la data de 1823.
  La masia apareix representada, per bé que sense especificar-ne el nom, en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico y Estadístico, segons còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any 1914.

  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla Especial Urbanístic i Catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibre II, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases rurals. Element M-17, pp. 221-230.
  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Pla General d'Ordenació de Sant Iscle de Vallalta. Normes urbanístiques (text refós). Relació d'edificacions, núm. 26, p. 105.
  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Sant Iscle de Vallalta, la porta del Montnegre. Sant Iscle de Vallalta: Parc del Montnegre i el Corredor, p. 16.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura. Ref. Núm. 34355.