Can Grisor Callús

Bages
Camí de Viladelleva s/n. Callús
Es troba al camí cap a Viladelleva, es troba adossada a Can Pasqual

Coordenades:

41.8146
1.80279
400562
4629885
08038-56
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Regular
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
002100100DG03A
Joan Casas Blasi

Aquesta casa forma part del conjunt de masies del Barri de Viladelleva i es troba situada just al costat de Can Pasqual. A tocar del camí que condueix a l'ermita de Viladelleva. És un edifici de tres plantes. Construït amb carreuons de pedra format filades irregulars i units amb morter de calç. Amb la façana principal encarada al sud. La porta principal presenta una llinda de pedra. A sobre s'hi troba un balcó que ha perdut la barana i està coronat amb una llinda de fusta, així com la finestra que té al costat. Al tercer pis s'obren dues noves finestres. La coberta és de teula a doble vessant. Aquesta casa es troba separada de Can Pasqual per un petit pati.

No es pot documentar aquest mas fins a mitjans del segle XIX quan els masovers eren Bonaventura Junyent i la seva muller Mònica Dabant. En 1897 habitava a Cal Grisó Antoni Sala, que era obrador fill de Callús. Just abans de l'inici de la Guerra Civil, Lluís Sala era masover, va morir el 1932. la seva muller abandonà la casa per traslladar-se a Sallent.

SALA, Lluís. "Masies Callusenques: Cal Grisó". El Poble. Núm. 35. 2001.