Can Grau Font-rubí

Alt Penedès
Seguint el camí que trenca des de la BV-2151 cap a La Massana durant 1,9 kms
393

Coordenades:

41.41797
1.62266
384897
4586073
08085-6
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Regular
No s'han dut a terme excavacions arqueològiques sistemàtiques que permetin conèixer l'abast i estat de conservació del jaciment
Inexistent
Sí (CC.AA. 3952)
Fàcil
Productiu
Privada
08084A02800033
Miquel Gea i Bullich

És un taller lític en superfície del Mosterià del que es recuperaren alguns materials. Segons els descobridors del jaciment, l'equip de la carta arqueològica del Penedès de l'any 1990, els materials formaren part d'un nivell del Mosterià que arran de processos naturals quedà cobert per d'altres estrats posteriors fins que la pròpia erosió o els treballs de conreu tornaren a posar-lo al descobert.

El material recollit al jaciment es troba al Museu de Vilafranca del Penedès.

El jaciment fou descobert l'any 1990 per l'equip que confeccionà la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès (CEBRIÀ, SENABRE, RIBÉ: Inèdit)

CEBRIÀ, Artur; SENABRE, Maria Rosa; RIBÉ, Genís (Inèdit). Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.