Can Gil
Folgueroles

  Osona
  Carrer de la Rambla, 12
  Emplaçament
  A l’extrem de llevant del nucli antic, al bell mig del carrer
  554 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93877
  2.32001
  443631
  4643202
  Número de fitxa
  08083 - 147
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3734707DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, completament reformat i amb un gran espai de jardí posterior. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un doble ràfec de maons i teula àrab. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Destaca el portal d’accés principal, amb la llinda reformada i gravada amb l’any 1685 i el nom Diego Roca. Al primer pis s’obren dues finestres simples amb els ampits de pedra motllurats. La de la banda de llevant conserva una clavellinera de pedra apte per col·locar-hi torratxes. A la segona planta hi ha dues finestres balconeres protegides amb baranes de ferro. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular.

  El sobrenom amb el que es coneix l’edifici prové del nom de pila d’un dels estandants que hi va viure, en Gil Vivet. La casa fou objecte d’una important restauració a principis del segle XXI. Durant aquestes obres, sota la volta de l’escala interior, es va trobar una olleta per dipositar-hi diners, tot i que buida.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 43.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.