Can Gasparic
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Gasparic
  Emplaçament
  Poc després del km 19 de la BV-5301

  Coordenades:

  41.77858
  2.38598
  448972
  4625375
  Número de fitxa
  08137 - 88
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08136A006000530001TL
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Gasparic és una masia del segle XVIII que es trobava en estat ruïnós i va ser recuperada fa uns anys. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Totes les obertures del frontis són d'arc pla arrebossat, amb llinda de fusta les finestres, i es troben alineades formant eixos. A la part de dalt hi ha un rellotge de sol on hi consta el nom de la casa. El tractament exterior és la pedra vista. A banda i banda de la casa s'hi adossen cossos annexes.

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.