Can Fornells
Rellinars

  Vallès Occidental
  Veïnat de Les Codines
  314

  Coordenades:

  41.63972
  1.90667
  408943
  4610353
  Número de fitxa
  08179 - 7
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  9106101DG0190N0005LU
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Can Fornells en realitat són dos habitatges separats per una paret mitgera construïts alhora a principis de segle XX. L'edifici és de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta fa un lleuger ràfec i és de teula àrab, a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a sud-est. La composició de la façana és simètrica a partir de tres eixos de verticalitat. L'eix central el compon la porta d'accés, amb arc rebaixat. Les obertures dels eixos laterals estan tancades amb finestrons de fusta. Les de la planta pis són de línies senzilles mentre que les de la planta baixa tenen reixes de ferro forjat amb esbombament decoratiu a la part inferior. Totes elles tenen un recreixement al voltant i rectilini. Els paraments són arrebossats, llisos i pintats amb un sol color que sobresurt del sòcol escartejat amb ciment de color sorrenc. Les dues plantes queden separades per una pèrgola recoberta de bruc d'escombra. El segon habitatge trenca la simetria general amb una pèrgola d'obra amb teulat de teula àrab.

  Part del mur que des del carrer fa de tancament es converteix a l'interior en un cobert de planta rectangular tot ell d'arcades i terrat pla amb pilars i barana per on trepen diverses parres.

  L'avi dels actuals propietaris, la família Colomer-Fornells, va comprar la casa acabada de construir a principis del segle XX, pels vols dels anys 1919-1920. Des de fa anys són dues propietats independents dins de la mateixa família.

  AJUNTAMENT DE RELLINARS (2014). Catàleg de béns a protegir; dins Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.