Can Flequer Aiguafreda

Vallès Oriental
C. de la Móra, 3

Coordenades:

41.78339
2.27876
440066
4625978
08014-199
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XX
Bo
Legal
PGOU 1980
Fàcil
Residencial
Privada
7845010DG3274N0001ES
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Flequer és una casa del segle XVI a la qual s'hi va afegir un pis durant la segona meitat del segle XX. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en una sola crugia. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc de mig punt adovellat, amb un escut en relleu a la clau amb l'anagrama de Crist i l'any "1566". Al pis hi ha un finestral d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós motllurat i la part inferior dels brancals amb relleus escacats i figures tallades. Al pis superior hi ha una finestra de pedra de factura moderna. El tractament dels murs és arrebossat i pintat.