Can Figueres
Gualba

  Vallès Oriental
  Camí de Campins
  Emplaçament
  Nucli urbà

  Coordenades:

  41.7337
  2.4993
  458361
  4620331
  Número de fitxa
  08097-3
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Restaurat
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  29010
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Gualba
  Autor de la fitxa
  P. Barbado. OPC

  És una masia de tipus agrícola i forestal, però amb una característica especial, és un clos tancat o casa forta per a defensar-se. Així ho demostren les espitlleres que té la casa.
  Es composa de dues edificacions separades pel barri. L'antiga construcció de Can Figueres, queda orientada a migdia, de planta baixa i pis amb coberta a dues vessants i el carener perpendicular, a la qual s'hi entra a través d'un portal d'arc de mig punt adovellat de tretze dovelles, la que serveix de clau hi ha en relleu l'escut de la casa, representat per una peça rectangular amb la part superior semicircular i dues figues a sota. Al pis finestra d'arc pla de pedra amb guardapols. Pel lateral s'entra al barri que dona a la gran pagesia que es construeix més endavant orientada de cara a llevant, amb una construcció d'obra de gran presència per la seva llarga façana amb coberta a dues aigües i el carener perpendicular, amb planta baixa pis i golfes. L'entrada es fa per una porta d'arc de mig punt adovellat format per setze dovelles, amb la que fa de clau més llarga i sobresortint de la resta. Les finestres son de pedra d'arc pla. Hi ha llindes amb inscripcions dels anys 1484 amb la representació d'un xai al mig, potser d'una construcció anterior a la casa vella, que després va aprofitar-se com a llinda d'una entrada, i dues amb la data de 1779, una coronada amb una creu.

  Des del passat dissabte 28 de novembre de 2015 s'ha convertit en el Punt d'Informació Turístic de Gualba i del Parc Natural del Montseny. Hi ha un centre d'interpretació amb un audiovisual i espais per a exposicions puntuals. A la casa petita de la Masia es pot visitar una exposició permanent de minerals.

  La primera cita documental data del 1260. Més endavant apareix en els Fogatges de 1497 i 1493: en Figueres. La terra de can Figueres ha estat sempre de franc domini, en una acta del Monestir de Sant Cugat del 1521 es reconeix a en Figueres com a senyor útil i propietari del mas, lliure de tota càrrega reial i feudal. També la trobem documentada en el Nomenclàtor de 1860.

  AAVV, HISTORIA DE GUALBA, la vall de les aigües blanques, Ed. Arxiu Diocesà de Barcelona, 2000.
  GARCIA-PEY, E., GUALBA , Recull Onomàstic i Tradicional, Ed. Ajuntament de Gualba, 1996.