Can Déu Castellar del Riu

Berguedà
A la zona d'Espinalbet.
Al peu del Camí que des de Corbera puja cap als Rasos.

Coordenades:

42.12787
1.80098
400898
4664669
08050-60
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII
Dolent
En procés d'enrunament.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
000201700DG06C0001XY
Sara Simon Vilardaga

La masia de Can Déu es troba ubicada a més de 1500 metres d'alçada, quedant emplaçada prop del torrent de Tagast i per sobre del Santuari de Corbera, en les costes que s'aixequen al nord del temple. Les construccions que conformen la masia es troben actualment en procés d'enrunament, tot i que en algunes parts encara conserven part de la coberta. La masia consta de la casa, i un porxo o paller adossat al costat de llevant i restes d'un petit annex al costat de ponent. La casa és de planta quadrangular, sembla que constava de planta baixa, primera i golfes, i coberta a dos vessants. L'edifici està bastit adossat al terreny per la part posterior, quedant la façana principal orientada cap al sud-est. Els murs de les façanes, tant de la casa com del paller, estan construïts amb pedres irregulars de mides diverses i a les cantoneres blocs de pedra desbastada. A l'interior l'únic element estructural de càrrega de la casa és un pilar central de pedra, amb la part superior de maó massís; la resta són envans de distribució interior. Sembla que la planta baixa era destinada al bestiar i la planta primera a vivenda. El paller, adossat a la casa pel costat de llevant, és de dos nivells i coberta a un sol vessant; sembla que la planta baixa també estaria destinada al bestiar i la planta primera a paller. A nivell de planta baixa el paller i la casa estaven comunicats. La façana principal del paller, de la mateixa manera que en la casa, és orientada vers el sud-est, amb una àmplia obertura a la planta primera, amb tant sols un pilar central. L'interior també té un pilar central de pedra que actua com element de càrrega.

Al peu de la casa passa el PR C-73 i el GR-107 (o Camí dels Bons Homes).

En el llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. Nº63. 1856 nº 32" (ACBR), en l'apartat corresponent a Espinalbet trobem la referència Cal Déu.
No comptem amb gaires elements per precisar la cronologia de la masia de Can Déu, però l'estructura conservada sembla respondre a un període cronològic entorn al segle XVIII.