Can Cortadellas Calaf

Anoia
Masia Cortalledes. 08280 Calaf
Es troba entre la Masia Cortadellas, i la Pallisa del Lluc.
668

Coordenades:

41.71811
1.50832
375917
4619554
08031-52
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Antic
Ibèric
Romà
Medieval
IIIaC-V
Dolent
No es conserva res.
Legal
AEA. Catàleg de Béns a Protegir
CC.AA: 11884
Fàcil
Sense ús
Privada
08031A00600017
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Jaciment situat a la Plana del Lluc, davant de la masia de Can Cortadelles. Com a resultat de la intervenció arqueològica realitzada l'any 1998, es van documentar dues fases d'ocupació. En la primera fase, datada entre els segles II i III, es va localitzar una estructura de la qual es desconeix la forma sencera i la funcionalitat, tot i estar reomplerta de pedres, restes de teules, fragments d'àmfora i de vaixella de taula. També es van localitzar dues sitges de grans dimensions. En la segona fase, segles VI i VIII dC, es van documentar 5 sitges de petites dimensions, algunes de les quals seccionen les del període anterior, i un nivell de cendres i carbons que cobreix les estructures d'aquesta fase però que pertany a un moment posterior, amb una diferència temporal mínima. En definitiva, és possible afirmar que aquest indret va ocupar-se ja en el segle I aC. Tal com ho demostren les troballes superficials, hi ha una ocupació posterior (entre els segles II i III) relacionada amb un centre d'explotació agrícola. Finalment cal esmentar la construcció d'un nou centre agrícola entre els segles VI i VIII dC.

Jaciment descobert pel Sr. Josep Maria Manau.

Butlletí Municipal de Calaf (Desembre, 1998)