Can Coll
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Al nord-est del veïnat de la Salut, entre la canal de Can Coll i Can Coll Nova.
  Emplaçament
  Pista forestal a l'est de la carretera del Montnegre, a 120m del carrer de la Generalitat.
  196

  Coordenades:

  41.63323
  2.57068
  464241
  4609144
  Número de fitxa
  08193 - 24
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XXI
  Estat de conservació
  Regular
  Edificació reformada al segle XIX i recentment rehabilitada.
  Protecció
  Legal
  BCIL;
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 34345/4218-I
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000404000DG60G0001BP, 08192A016000190000KJ
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Masia de planta rectangular de 15,7 metres de llargària per 11 de fondària. Consta de planta baixa i pis amb coberta de dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana principal. Orientada a sud-oest, es compon de tres eixos verticals.
  Presenta, a peu pla, dos portals d'arc rebaixat cada costat i una finestra allindada al centre protegida amb reixa i porticó interior. Les portes són de dues fulles: de ventalla amb tarja la principal, i de posts de fusta la secundària. A la planta primera s'obren tres finestres de les mateixes característiques. El segle XIX s'hi va incorporar una cornisa longitudinal i un acroteri que amaga la coberta. Aquesta ha estat recentment restaurada, juntament amb la xemeneia.
  Adossat al nord-oest hi ha un cos de planta rectangular en planta baixa i coberta a una vessant. Presenta una sola obertura: un portal d'arc de mig punt amb maó pla que s'alinea i dona continuïtat al pla de façana.
  Al tester sud-est hi ha una finestra reixada a la planta baixa i tres de component vertical a la planta primera. L'angle nord-est mostra una cantonera de carreus ben escairats.
  La façana posterior conserva dues finestres de pedra a la primera planta: una amb l'ampit treballat i l'altra acabada en arc conopial decorat amb dibuixos geomètrics circulars, si bé la instal·lació d'una reixa en dificulta la visió.
  Els paraments de les façanes sud-oest i sud-est són arrebossats i pintats de color blanc, amb diverses esquerdes i despreniments.
  A la feixa de sobre hi ha una bassa circular per al reg de la finca de 4,5 metres de radi.
  Un element singular d'aquesta edificació és la finestra amb arc conopial a la façana posterior amb elements decoratius esculpits de formes circulars.

  Aquesta masia isolada situada al centre del terme municipal, es troba al límit septentrional d'una vall de pendents moderats, en una clariana envoltada de camps de conreu situada molt propera a alguns retalls de bosc. S'hi arriba a través d'una pista particular que enllaça amb el camí que va de Cal Batalló a Can Coll, al qual arriba des del camí pavimentat o carretera del Montnegre.

  Protecció:
  Pla General d'Ordenació de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2006. Nivell de protecció C.
  Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2016. M-40.

  La masia apareix representada amb el nom de "Can Coll" en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico y Estadístico, segons còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de l'any 1914. El mateix any és identificada amb la mateixa denominació en el full del Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona a escala 1:40.000 corresponent a la Región Cuarta o del Río Tordera.

  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla especial urbanístic i Catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibre IV, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases rurals. Element M-40, pp. 443-450.
  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Pla General d'Ordenació de Sant Iscle de Vallalta. Normes urbanístiques (text refós). Relació d'edificacions, núm. 15, p. 104.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura. Ref. Núm. 34345.