Can Codina
Montseny

  Vallès Oriental
  Passeig de la Font del Pujol, 3

  Coordenades:

  41.75935
  2.3956
  449757
  4623234
  Número de fitxa
  08137 - 146
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  9835003DG4293N0001RG
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Codina és una casa del segle XVII situada dins el nucli de Montseny. En un costat de la façana hi té adossada de forma perpendicular la Fonda Matagalls. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants desiguals. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures amb llinda de pedra i brancals ceràmics, excepte el portal que és d'arc de mig punt ceràmic amb brancals de pedra i el finestral del pis que és tot de pedra carejada. Aquest últim té sortida a un balcó de baranes forjades i té inscrit l'any "1699" a la llinda. El ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica, amb la corriola que encara sobresurt a la part central. El tractament dels murs és la pedra vista, tot i que les façanes encara es mantenen arrebossades.

  Es tracta d'una de les primeres cases del nucli de Montseny i que per les seves característiques complia les funcions d'una masia.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).