Can Clapés Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Camí de Can Clapés, lletra B, 08184, Palau-solità i Plegamans.

Coordenades:

41.58632
2.15832
429844
4604190
08156-75
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
XXII-XIXaC
Dolent
Tot i que és probabe que es destruís, el seu estat és desconegut.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.10. APA.
Sí, CC.AA.: 3167.
Fàcil
Sense ús
Privada
9843305DG2094S0001DY
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Es tracta de la troballa fortuïta de materials arqueològics del període calcolític campaniforme, realitzada per Ll. Ventura en fer els fonaments d'una casa de la seva propietat, en el camí de can Clapés. Les restes recollides són les següents: ceràmica a mà informe llisa i decorada amb incisions, una mà de molí, un braçal d'arquer, un botó amb doble perforació en V i granes d'enfilall.
Tot i que aquest material fa pensar en un jaciment rellevant, l'indret no ha estat objecte de cap tipus d'excavació amb metodologia arqueològica, que permeti l'obtenció de dades precises. Les característiques dels materials recollits podrien correspondre a les restes d'un aixovar funerari, que hipotèticament podrien indicar l'existència d'alguna sepultura.

El material procedent d'aquest jaciment es troba al Museu Parroquial de Palau-solità i Plegamans.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VENTURA i VILA, Ll. (1985) El meu poble Palau-Solità i Plegamans. Barcelona: Planeta, cop.