Can Cisquet Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector sud-oest del terme municipal
Punt quilomètric 1,000 de la carretera BV-4341 a Lluçà

Coordenades:

42.07217
2.12
427203
4658164
08195-23
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Conserva l'estructura original amb ampliacions i reformes als murs com l' arrebossat recent de la façana principal.
Presenta els voltants força descuidats amb vegetació arbustiva, mobiliari vell, elements metàl·lics, plàstics, etc. Convindria una neteja general dels voltants.
Inexistent
sí, IPA. 24
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004A00030
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Cisquet, també coneguda com cal Xisquet i cal Margenet, es troba al peu del serrat de Rocatova, sota la masia de Salt del Llop.
És un edifici de petites dimensions que presenta una estructura en forma d' L composat per dos volums rectangulars annexos de forma perpendicular i un volum annexat a la part dreta a diferent nivell d'elevació de la teulada.
El volum principal està composat per planta baixa i un pis amb teulada a doble vessant i aigües a la façana principal. Les parets de càrrega són de maçoneria de pedra i arrebossades.
La façana principal està orientada al sud i presenta una composició asimètrica d'eix horitzontal. Conté sis obertures originàries, cinc de les quals estan emmarcades amb pedra picada. Destaca la porta principal amb brancals i llinda de pedra on consta la data 1839. La finestra que es troba sobre la porta conserva la data de 1866 a la seva llinda, denotant diverses etapes de construcció. Les façanes laterals tenen petites obertures i un accés lateral.
El volum perpendicular construït amb pedra, obra i arrebossat, de teulada de doble vessant, està destinat a estables. Hi té adossat un cobert destinat a magatzem agrícola amb teulada a una sola vessant.
El volum annex a la part lateral dret allarga l'habitatge. Té una estructura més elevada i sobresurt per la part posterior. Mostra una gran obertura a la part baixa i una finestra al primer pis.
A la part del darrere hi ha un cobert de petites dimensions construït amb parets de maçoneria de pedra i morter amb una inscripció a sobre la porta.

La inscripció del cobert és:
LA CASILLA
ES FETA EL AÑ
O 1945 ANTO
NIO ENRIQUE
RAMON 1945

Probablement construïda durant la primera meitat del segle XIX, es troba referenciada documentalment en la convocatòria de l'ajuntament de Sant Agustí per arranjar un camí veïnal l'any 1893.

MESTRE, P. Fira ramadera de l'Hostal del Vilar (Sant Agustí de Lluçanès), Cossetània, Valls, 1999
YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990