Can Catxo / Cal Mas / Vil·la romana de Santa Magdalena Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Santa Magdalena
Situada en una terrassa de la riera, en el camí que segueix la riera.
08156-51
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
IIIaC-V dC
Dolent
Únicament s'observa alguna resta superficial.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.28. APA.
Sí, CC.AA.: 3161.
Fàcil
Altres
Privada
08155A010000550000PT
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Es tracta de material arqueològic recollit pels voltants de la masia de can Catxo, a prop de la riera, a principis de la dècada dels anys 50 del segle XX, per part de Ll. Ventura. És material d'època romana: fragments de ceràmica sigil·lada, campaniana, comuna, emporitana, vasets de vidre i tègula amb inscripció (ANENTIM?). No s'hi ha efectuat cap excavació ni prospecció metòdica.

El material procedent d'aquest jaciment es troba al Museu Parroquial de Palau-solità i Plegamans.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2014) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
SUBIRANA,R. (1979) Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d'Homenatge. Sabadell: s.n.
VENTURA, Ll. (1985) El Meu Poble. Caldes de Montbui: Caligraf.