Can Carreres Dosrius

Maresme
Veïnat del Far, 1 - Zona del Far
A ponent del nucli urbà de Can Massuet del Far, al sud del turó de Sant Joan
422m

Coordenades:

41.62104
2.42182
451833
4607864
08075-142
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 001703300DG50G
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada i reformada de planta rectangular, formada per tres cossos adossats amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener paral·lel a la façana principal. Consta de planta baixa i pis. La façana principal, orientada a migdia, presenta un portal d'accés rectangular amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda de fusta sostinguda amb permòdols. La resta d'obertures es corresponen amb finestres rectangulars emmarcades amb carreus de pedra i les llindes de fusta sostingudes amb permòdols també. Al bell mig del parament hi ha un rellotge de sol gravat, de perfil pentagonal i amb el gnònom de vareta. Tant la façana de ponent com la de tramuntana presenten el mateix tipus de finestres que hi ha al parament principal. De la façana de llevant destaca un altre rellotge de sol gravat damunt del parament, disposat en diagonal i amb el gnòmon de vareta. El cos adossat a la façana de llevant és més modern. Presenta obertures rectangulars amb les llindes de fusta i un portal rectangular protegit amb una teuladeta de dues vessants que dóna accés al recinte. La construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats, amb les cantoneres embellides amb pedres desbastades. El volum principal compta amb un doble ràfec de dents de serra a la façana principal, mentre que a la de llevant és simple. El volum de llevant presenta una cornisa amb barbacana i doble ràfec de teula àrab.

Altres denominacions relacionades amb l'edifici: can Pep de Carreres, ca la Pepa de Carreres.

La primera referència documental directa de la masia la trobem en el fogatge de l'any 1515, on es menciona el mas Carreres. Posteriorment, en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, dins del llistat de l'any 1897 present en aquest document, hi apareix el topònim "Carreras" situat dins del veïnat del Far. En aquest sentit cal especificar que, el veïnat del Far, no va formar part del municipi de Dosrius fins l'any 1836. Pel que fa a les reformes, l'any 1997 es van substituïr els forjats i es va refer bona part de la teulada de la masia (sobretot a la banda de llevant), que es trobeven parcialment en ruïnes. Al mateix temps, es van suprimir dues antigues corts i es va fer una nova escala d'accés a la planta pis. L'any 2003 es va concedir llicència per a l'obertura d'un restaurant (que encara funciona) i també es va destinar una part de la construcció a habitatge privat.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.73/153. RAMIS NIETO, Josep. "El poble de Dosrius abans de la dècada de les estadístiques". A Dosrius. Una visita al passat. 4-11 de juny de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017. SUBIÑÀ I COLL, Enric (2017). "Dosrius i Canyamars a l'edat mitjana. Una terra de pagesos". Duos Rios, núm. 3, p. 27.