Can Bosc Nou Vilanova del Vallès

  Vallès Oriental
  Barri de Sta. Quitèria
  Carrer Maresme

  Coordenades:

  41.55565
  2.3051
  442051
  4600676
  08902-9
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  XIX
  1919
  Bo
  Inexistent
  IPA 29637
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 48003DG4020N
  Joan Vicens i Tarré

  Casalot senyorial de planta rectangular amb planta baixa, pis superior i golfes. La teulada és de doble vessant amb teules de ceràmica vidriada. Les obertures del primer pis i de les golfes són d'estil lobular. L'edifici per la banda del darrera presenta una mòdul central en forma de torre amb un pis superior més elevat que la resta de la casa. La seva coberta també és de ceràmica vidrada a 4 aigües. La façana principal té a banda i banda de la porta principal uns bancs de pedra decorats amb rajola catalana. Els balcons del primer pis tenen unes baranes de forja ricament decorades.

  És un dels casalots més importants del municipi

  Can Bosch és un antic mas que es troba documentat en el capbreu del S. XIV. També apareix en el fogatge de 1553 i té continuïtat fins avui. A principis del segle XX es va construir l'actual edifici seguint la tipologia de ciutat-jardí dintre d'una estètica propera al Noucentisme. No coneixem la data exacta de la seva construcció, però podria ser la mateixa que apareix a la creu de la porta: el 1919.

  COMAS, Carme, Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Inèdit, 1987.
  GARCIA-PEY, Enric, Recull Onomàstic de Vilanova del Vallès, treball inèdit, Vilanova del Vallès-Granollers, 2002.