Can Bonastre de Santa Magdalena Masquefa

Anoia
Al S de la riera de Masquefa, 2 Km a l'Oest del nucli urbà
Al peu del camí de Can Bonastre de Santa Magdalena, que arrenca de la carretera C-15.
08119-1
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Neoclàssic
Popular
Bo
L'edifici original presenta reformes i ampliacions importants del S. XIX i més recents.
Legal
PEU de protecció del PH., arq. i paisatgístic 10/02/2014
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 011A00019
ArqueoCat SL

Edifici situat a l'Oest del terme municipal. Està constituït per planta baixa, primer pis i golfes. Els murs externs estan arrebossats amb calç, no deixant l'aparell constructiu vist. Tot i això, a les parets internes de les golfes s'hi observa la construcció en tapial, que en alguns punts apareix alternat amb maons. A la part posterior hi ha un tram de mur amb grans carreus. La façana principal (orientada al S), de caire senzill, no destaca el portal ni els marcs de les finestres, ressaltant-ne tan sols una galeria formada per dos trams de tres arcs suportats per columnes d'ordre dòric. Tot i que actualment estan tapiades, les golfes tenien antigament nombroses obertures encarades vers la façana, per tal de facilitar l'assecat de fruits secs (especialment ametlles). Les escales interiors presenten pintures simulant carreus que daten del S. XIX. L'edifici és culminat per una teulada a dues vessants. Adossat a aquest edifici (en "L"), se n'ha construït un altre per tal d'emplaçar-hi noves dependències per a l'elaboració del vi. Afrontat a la façana S de la part antiga hi ha un petit edifici (de planta baixa), destinat a dependències dels masovers. Tancant el pati definit pels tres cossos constructius descrits, hi ha un mur edificat amb maons deixant-hi un portal amb arc rebaixat, sota el qual hi ha una cartel·la en ferro treballat amb la inscripció:" J.B. D S.M. 1861" (Joan Bonastre de Santa Magdalena), referent a un moment important de reforma de la masia.

- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1997): Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. 7, L'Anoia. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura - MATAS I FOSALBA, Àngel (1994): Costumari Masquefa. Ajuntament de Masquefa.