Can Benet
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Disseminat
  109

  Coordenades:

  41.41415
  1.95962
  413052
  4585256
  Número de fitxa
  08905-7
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA: 18265
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  002402500DF18E
  Autor de la fitxa
  Xavier Esteve Gràcia

  Masia de planta rectangular composta de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a doble vessant, amb el carener paral·lel a la façana principal. Està bastida per parets construïdes amb blocs irregulars de pedra calcària i morter de calç i sorra, i està en part encalada. Compta amb un cos principal, més antic, al que posteriorment s'hi adossà per ponent un altre cos seguint les línies del primer. La disposició de la façana principal, un cop edificats els dos cossos, és simètrica. Les obertures d'aquesta fatxada consisteixen, a la planta baixa, en un portal d'entrada al centre, d'arc rebaixat, amb el bastiment i arc de maons, flanquejat per sengles finestres, també amb bastiments de maons. El coronament de la fatxada destaca el ràfec amb imbricacions de maons. El portal té un marxapeu de pedra i està tancada per portes de fusta. A la planta pis, hi trobem tres finestres de dimensions singulars. Les dues de la banda dreta, corresponents al cos primigeni, compten amb una lleixa de la finestra construïda amb una llosa de gres motllurada. En la finestra del cos afegit, la lleixa és de rajola i la finestra és tancada per una reixa de ferro. Entre les dues finestres originals, hi ha un rellotge de sol.
  La masia disposa d'un pati tancat per un mur davant de la façana principal, així com altres edificacions annexes com un corral, una cotxera, entre altres.

  Sembla ser que la masoveria formava part del patrimoni de Can Via, del mateix terme de la parròquia de la Palma de Cervelló, que seria cedida en capitulacions matrimonials a mitjan segle XIX. El nom de Benet ve de l'avi del propietari actual, que es deia Benet Casas. Els Casas són originaris de Can Casas (de Sant Ponç) i la mateixa família o llinatge prové també de Can Roca de l'Aristot, on havien estat masovers anys enrere.

  AAVV (2011) Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló (POUM). Catàleg de béns protegits. Ajuntament de la Palma de Cervelló. p. 48-49.
  BORDONS i SERRA, Joaquim (1995): "La Palma de Cervelló i els seus voltants", Revista Muntanya, núm. 798, abril 1995. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya. p. 73.
  DE BUEN LINARES, A.; ROIG i MESTRE, M.D.; VIVAR CANTALLOPS, J.A (1999): Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Natural de la Palma de Cervelló. Inèdit. Ajuntament de la Palma de Cervelló.