Can Bartomeu
Balenyà

  Osona
  C. Major, 120

  Coordenades:

  41.81887
  2.23517
  436479
  4629949
  Número de fitxa
  08017-32
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  NNSS 2000
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  6601033DG3360S0001XX
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

  Can Bartomeu és una casa del segle XVIII construïda al principi del carrer Major. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures d'arc pla de pedra carejada. El portal té la llinda inscrita: "JAUME PRAT 1789 FET" i una creu intercalada, sobre el qual hi ha un balcó de baranes forjades. Un dels finestrals de la planta baixa s'ha ampliat i s'ha emmarcat amb pedra moderna. El tractament dels murs és arrebossat i pintat, amb motius florals esgrafiats als nivells superiors que van ser incorporats en la darrera restauració. A banda i banda del finestral del pis també hi ha esgrafiat: "BARTOMEU 1789". El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques.