Can Bancell
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Bancell
  Emplaçament
  Pel camí que surt poc després del Km. 12 de la ctra BV-5301, al revolt.

  Coordenades:

  41.76101
  2.38995
  449288
  4623422
  Número de fitxa
  08137 - 41
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 33816
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001508300DG42D0001JO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Bancell és una masia del segle XIX que ha estat reformada al segle XX. És un edifici de planta rectangular al qual s'hi adossa un volum a la façana principal de forma perpendicular. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un d'arc carpanell arrebossat, sobre el qual hi ha una escala exterior adossada paral·lela al mur i que permet accedir directament al pis. La resta de les obertures de la casa són d'arc pla arrebossat, algunes de les quals són de factura moderna. El tractament exterior dels murs és arrebossat amb pòrtland. És de destacar la era circular enllosada amb pissarra que es conserva a pocs metres de la casa.

  Està dividida en diversos habitatges.

  Al fogatge de la parròquia de Montseny del 3 de gener de 1362 hi consten 31 focs, entre els quals hi ha “en Bançell".

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

  PORTALS, J. (2004). Montseny: història d’un poble. Arenys de Mar: Els llibres del Set-ciències.