Camí de Sant Jaume Martorell

Baix Llobregat
Passeig del Pontarró

Coordenades:

41.4856
1.91894
409751
4593230
08114-283
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Un camí que interconnecta amb una xarxa viària més ampla del camí de Sant Jaume. Part del traçat coincideix amb camins històrics. Particularment el passeig del Pontarró.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 37 BPU-04.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.