Camí de can Feliu - can Bosc Rubí

Vallès Occidental
A l'O del nucli urbà, 08191-RUBÍ
En una zona de turons suaus

Coordenades:

41.50094
2.01959
418173
4594833
08184-156
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
Contemporani
Regular
Ha estat asfaltat en part.
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Rubí, Pça. Pere Aguilera, 1, 08191-RUBÍ
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Camí traçat per a ser utilitzat en carro, que posteriorment ha estat asfaltat en part sense variar el traçat. Ve des del pont de can Claverí i arriba fins a can Feliu, des d'on segueix cap a can Bosc. Constitueix el camí principal d'accés i sortida a bona part de les primeres urbanitzacions que ses van fer a Rubí.

El fenomen de les urbanitzacions al terme de Rubí, es va iniciar a la dècada de 1940 amb la instal·lació indiscriminada de les primeres autoconstruccions a l'entorn de Sant Muç i can Bosc. En un inici eren barraques precàries però més endavant van evolucionar cap a segones residències i, finalment, en molts casos, habitatge principal. A les dècades de 1960 i 1970 s'inicia una ocupació extensiva del territori a zones com can Mir, can Matarí (actualment Castellnou), can Solà, els Avets, o can Serrafossar, també en règim d'autoconstrucció però amb una major planificació i ordenació que les primeres urbanitzacions. La pressió social dels propietaris i les condicions d'il·legalitat d'aquestes construccions van fer que l'Ajuntament regularitzés i urbanitzés progressivament aquestes zones, restant, a hores d'ara, tan sols les urbanitzacions de can Bosc - Sant Muç per a la seva ordenació definitiva (SIMÓ, 2000b).

SIMÓ, J.(2000b) Zones filtre del Connector Ecològic a Rubí entre les Serralades Litoral i Prelitoral. Manuscrit. Informació oral R. Bosch, R. Sánchez, J. Simó i E. Xercavins (novembre 2000, abril 2001)